พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น จ.เชียงราย

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น จ.เชียงราย

 

 

 

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ห่างจากอำเภอเชียงแสนประมาณ 10 กิโลเมตร ตัวอาคารล้อมรอบด้วยสวนอันสวยงาม

 

 

 

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำเป็นศูนย์นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่นเมื่อสมัยที่มีการใช้กันอย่างถูกกฏหมายและผลกระทบของการเสพติดฝิ่น อีกทั้งยังทำหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องในหัวข้อฝิ่น สารสกัดจากฝิ่นในรูปแบบต่างๆและยาเสพติดอื่นๆ

หอฝิ่นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.

 

 

 

ค่าเข้าชมบุคคลทั่วไป
ต่างชาติ 300 บาท
คนไทย 200 บาท
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 50 บาท (เฉพาะคนไทย)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี

 

 

Credit : travel.upyim

วัดพระธาตุจอมกิตติ จ.เชียงราย

วัดพระธาตุจอมกิตติ จ.เชียงราย

 

 

 

วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่ถนนเลียบแม่น้ำเชียงแสน – เชียงของ ตามพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าพังคราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 1483 สมัยเดียวกับการสร้างพระธาตุจอมทอง เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน

 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2030 หมื่นเชียงสงได้ก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่อยู่อีกองค์หนึ่ง คือ พระธาตุจอมแจ้ง มีบันไดนาค 339 ขั้น เป็นทางเดินขึ้นไปนมัสการหรือจำนำรถขึ้นไปจอดบนพระธาตุได้

 

 

 

การเดินทางไปวัดพระธาตุจอมกิตติ

จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 ผ่านอำเภอพญาเม็งรายใช้ทางหลวงหมายเลข 1174 ผ่านปากทางเข้าน้ำตกตากควัน บ้ายไชยพัฒนา เข้าเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1098 ผ่านบ้านเนินสมบูรณ์ ปากทางแยกเข้าอำเภอเวียงชัย ปากทาง เข้ากิ่งอำเภอดอยหลวง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1271 มุ่งตรงสู่อำเภอเชียงแสน ผ่านวัดพระธาตุผาเงา เข้าถนน บายพาส เข้าถนนเชียงราย ? เชียงแสนไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางเข้าวัดพระธาตุจอมกิตติ ฝั่งซ้ายมือรวมระยะทางทั้งสิ้น 117 กิโลเมตร

 

 

 

Credit : travel.upyim

วัดพระเจ้าล้านทอง จ.เชียงราย

วัดพระเจ้าล้านทอง จ.เชียงราย

 

 

 

วัดพระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมือง เจ้าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2032 ได้ทรงหล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งหนักล้านทอง (1,200 กิโลกรัม) ขนานนามว่า พระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน

 

 

 

 

Credit : travel.upyim

 

 

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

 

 

 

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ได้แก่ อาคารสถาปัตยกรรมแบบกาแลกว่า 40 หลัง รวมถึงบ้านสถูปรูปทรงแปลกตา ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ ถวัลย์ ดัชนี

 

 

 

 

ศิลปินผู้เป็นเจ้าของ โดยตกแต่งภายในเน้นจัดแสดงผลงานศิลปะล้ำค่า อาจนับได้ถึงหมื่นๆ ชิ้น ทั้งงานฝีมือที่รุ่มรวยอารยะแบบสล่าเหนือ เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเขินโบราณ เครื่องเงินล้ำค่า ฯลฯ ข้าวของจากจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ทิเบต กระทั่งยุโรป จนถึงบรรดาหนังสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หนังหมี หนังควายป่า หนังเสือมากมาย

 

 

 

Credit : travel.upyim

วัดป่าสัก จ.เชียงราย

วัดป่าสัก จ.เชียงราย

 

 

วัดป่าสัก อยู่ห่างจากอำเภอเชียงแสนประมาณ 1 กิโลเมตร เขตตำบลเวียง พระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1838 และให้ปลูกต้นสักล้อมกำแพงจำนวน 300 ต้น จึงได้ชื่อว่า “วัดป่าสัก” ทรงตั้งพระพุทธโฆษาจารย์เป็นสังฆราชจำพรรษา ณ อารามแห่งนี้

 

 

ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประธานทรงมณฑปยอดระฆัง ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตร เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวาจากเมืองปาฏลีบุตร

 

 

Credit : travel.upyim

 

 

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

 

 

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณ กม. ที่ 17.5 ของทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นำมาจากมัธยมประเทศ

 

 

นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย เมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ ได้ทำธงตะขาบ (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง) ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหน ก็จะกำหนดเป็นฐานพระสถูป เหตุนี้ดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานปฐมเจดีย์แห่งล้านนาไทย จึงปรากฏนามว่า ดอยตุง

 

 

พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เมื่อถึงเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยตุงจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านจากประเทศใกล้เคียง เช่น ชาวเชียงตุงในรัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า ชาวหลวงพระบาง เวียงจันทน์ เดินทางเข้ามานมัสการทุกปี

 

 

Credit : travel.upyim

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จ.เชียงราย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จ.เชียงราย

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงแสน เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสน และจากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนเปิดให้เข้าชมทุกวัน พุธ – อาทิตย์ ยกเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

 

 

ค่าเข้าชม

ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 30 บาท

เยื้องกับพิพิธภัณฑ์จะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเมืองโบราณเชียงแสน

 

 

Credit : travel.upyim

 

พระธาตุดอยปูเข้า จ.เชียงราย

พระธาตุดอยปูเข้า จ.เชียงราย

 

 

กู่พระเจ้าเม็งราย กู่นี้เป็นอนุสาวรีย์สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช

 

 

ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าไชยสงคราม ราชโอรสพระเจ้าเม็งราย เมื่อได้มอบราชสมบัติให้พระเจ้าแสนภูราชโอรสให้ขึ้นครองนครเชียงใหม่แล้ว พระองค์ได้นำอัฐิพระราชบิดามาประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย และได้โปรดเกล้าฯ สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้ ณ ดอยงำเมืองแห่งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกและให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะ

 

 

การเดินทางสู่กู่พระเจ้าเม็งราย
กู่พระเจ้าเม็งราย ตั้งอยู่หน้าวัดงำเมือง บนดอยงำเมือง เดินทางโดยใช้เส้นทางจากวัดพระแก้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกเข้าถนนเรืองนคร จากนั้นตรงไปประมาณ 500 เมตร จะไปบรรจบถนนงำเมือง เป็นสามแยกศูนย์คมนาคม จากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ 300 เมตร

 

 

Credit : travel.upyim

ร้านอาหารภูแล

ร้านอาหารภูแล

 

 

 

ร้านอาหารสไตล์โมเดริน์ล้านนา เป็นห้องกระจก มีแอร์ คอนดิชั่นเนอร์ ตกแต่งด้วยสี เอิรท์โทน คือสีส้มอ่อนตัดน้ำตาล ตกแต่งด้วยรูปภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียงของ จ.เชียงราย คือ เสงี่ยม ยารังสี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 

 

ส่วนที่ 1 สำหรับลูกค้าทั่วไปและกรุ๊ปทัวร์ สามารถรองรับได้ 150 คน
ส่วนที่ 2 ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา และกรุ๊ปทัวร์ พร้อมคาราโอเกะ แบ่งออกเป็น 3 ห้อง

ห้องภูชี้ฟ้า สามารถรองรับได้ 30-80 คน
ห้องภูสอยดาว สามารถรองรับได้ 15-30 คน
ห้องภูตะวัน สามารถรองรับได้ 8-12 คน

 

 

สถานที่ตั้ง : เชียงราย

ที่อยู่ : 612/6 ถ.พหลโยธิน ต. เวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

ระยะห่างจากสนามบิน : 8 Km. Time 15 Min.

เวลาเปิดบริการ : 10.30 – 23.00

จำนวนที่รองรับ : 250 Persons.

ประเภทดนตรี : CD

เครื่องปรับอากาศ : Yes

 

 

Credit : chiangraifocus

 

เคียงดอยรีสอร์ท (สวนอาหารและบ่อตกปลา)

เคียงดอยรีสอร์ท (สวนอาหารและบ่อตกปลา)

สวนอาหารเคียงดอยเปิดบริการมาแล้วกว่า 8 ปี บริการอาหารไทย จีน พื้นเมือง เน้นปลาสดๆ รสชาติเยี่ยมทุกเมนู บรรยากาศโปร่งสบาย แวดล้อมด้วยเงาไม้ เหมาะแก่การสังสรรค์กับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน ทั้งนี้ยังพร้อมบริการห้องจัดเลี้ยงและห้องคาราโอเกะ สำหรับงานสัมมนา งานแต่งงาน หรืองานเลี้ยงต่างๆ และยังรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วย

 

 

สำรองที่นั่ง

โทรศัพท์ 053-701701, 053-701110 หรือ 053-774788

เวลาทำการ

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น.

พื้นที่ให้บริการ

โต๊ะอาหารริมน้ำ จำนวน 30 โต๊ะ
ห้องคาราโอเกะ ห้องจัดเลี้ยง

รายการอาหารแนะนำ

  • ปลาสองน้ำ
  • ปลาบู่นึ่งซีอิ๊ว
  • ออร์เดิร์ฟเมือง
  • ปลาเคียงดอย
  • ยำ 7 ดาว
  • ปลาช่อนโบราณ
  • ลูกชิ้นปลากรายลวกจิ้ม
  • ต้มยำปลาคัง
Credit : chiangraifocus
« Previous PageNext Page »